Ceny

Warunki cenowe

Za usługi podatkowo – księgowe pobieramy zryczałtowane wynagrodzenie zależne od nakładów pracy. Cena jest każdorazowo negocjowana indywidualnie z klientem.

Poniżej przedstawiamy orientacyjne ceny naszych usług.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

  • Cena za obsługę “typowej” firmy z prowadzeniem “przeciętnej” “KPR” (mniej więcej 1 miesiąc – ok. 60 dokumentów) wynosi ok. 500 zł.
  • Obsługa księgowo-podatkowa małej firmy może wynosić nawet poniżej 300 zł.

Księga Rachunkowa

  • Cena za obsługę “typowej” firmy z prowadzeniem “przeciętnej księgi rachunkowej (mniej więcej 1 miesiąc – 1 segregator dokumentów) wynosi ok. 2.500 zł.
  • Obsługa księgowo-podatkowa małej spółki może wynosić nawet poniżej 1000 zł.

Obsługa kadrowa i ubezpieczenia społecznego pracowników

Za usługi w tym zakresie pobieramy wynagrodzenie:

  • 70 zł. (sześćdziesiąt złotych) miesięcznie za każdego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę,
  • 40 zł. (trzydzieści złotych) za każdą umowę zlecenia lub umowę o dzieło.

Do powyższych cen doliczamy podatek od towarów i usług VAT – 23 %.